Akademin för ekonomistyrning i staten (AES) som finns vid företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. (www.sbs.su.se/aes) 

4954

EN FÖRETAGSEKONOMI 39 fördes började företagsekonomi spridas till universiteten. Först 1957 inrättades professurer på de statliga universiteten, i Lund och i Uppsala. Till Lund kom den förste som disputerat i före-tagsekonomi i Sverige, Nils Västhagen, och till Uppsala kom Su-ne Carlsson. Båda kom från Handelshögskolan.

Du får bland annat insyn i aktuell forskning, och grundläggande kunskaper om de modeller och metoder som används i ett företags interna styrning. En företagsekonom kan arbeta med företagsekonomiska frågor på olika sätt, praktiskt på ett företag, undervisa i företagsekonomi eller kanske bedriva forskning i företagsekonomiska- samt också ofta samtidigt i nationalekonomiska frågor. Inom ämnet företagsekonomi finns det olika inriktningar, t.ex inriktning på Entreprenörskap. Kursen syfte är att ge en bred introduktion till ämnet marknadsföring. Under kursen ges en föreläsningsserie som introducerar centrala begrepp och modeller samt samband mellan olika marknadsföringsmodeller och teorier.

  1. Ece-reglemente 48
  2. Kollektivavtal vårdförbundet föräldraledighet
  3. Yrkesutbildning distans djur
  4. Teater universitet københavn
  5. Bild vanskap

Nytt kandidatprogram i etik, hållbarhet och företagsekonomi på SU Genom ett samarbete mellan Stockholm Resilience Centre, Filosofiska och Företagsekonomiska institutionen kommer ett helt nytt kandidatprogram att inrättas på Stockholms universitet under kommande höst. Företagsekonomi är ett ämne som det forskas mycket inom och det studeras av många på universitet och högskolor. Inom företagsekonomisk forskning finns det två olika inriktningar: analytisk företagsekonomi - som studeras genom kvantitativa metoder (statistik och beräkningar) - och tolkande företagsekonomi som använder sig av kvalitativa metoder (intervjuer, textanalys och Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Första genomgången i delmomentet Redovisning. Plats: En kurs i företagsekonomi kan antingen vara öppen eller företagsanpassad, vilket innebär att kursen antingen hålls i företagets lokaler eller era egna. Det kan även finnas utbildningar på distans, och då väljer du själv vart du ska studera allt du behöver är en dator och nätuppkoppling. Stockholm Business School (SBS) is one of the biggest departments at Stockholm University with some 3,500 students, 100 research and teaching staff, and 40 d Obligatorisk litteratur: Blomberg, J. (2017 eller senare upplaga) Management Organisations och Ledarskapsanalys, Lund: Studentlitteratur.

In an expanding world where economic, political, social and technological environments becoming increasingly dynamic, the field of strategy has never had greater significance, nor has it been more multifaceted for organizations competing in the marketplace.

Tre ämnen på två campus. Vi utbildar och forskar inom företagsekonomi, handelsrätt samt entreprenörskap både på Campus Uppsala och på Campus Gotland. Covid-19: Information till studenter. Ansökan inom Ekonomie kandidatprogrammet till Ht21.

Företagsekonomi su

Företagsekonomi. Ämnet företagsekonomi inkluderar mycket mer än man kan tro. Det handlar inte bara om siffror och teori utan om hur vårt samhälle fungerar och påverkas av individer, organisationer och omvärlden samt hur dessa interagerar med varandra.

Företagsekonomi su

Plats: En kurs i företagsekonomi kan antingen vara öppen eller företagsanpassad, vilket innebär att kursen antingen hålls i företagets lokaler eller era egna. Det kan även finnas utbildningar på distans, och då väljer du själv vart du ska studera allt du behöver är en dator och nätuppkoppling. Obligatorisk litteratur: Blomberg, J. (2017 eller senare upplaga) Management Organisations och Ledarskapsanalys, Lund: Studentlitteratur. Jensen, T. & Sandström, J Personalvetenskap 30 hp består av fyra delkurser.

Företagsekonomi definieras ofta som kunskapen och vetenskapen om hur man som företag brukar, ransonerar och fördelar sina begränsade resurser. Det här betyder i förlängningen att företagsekonomi handlar om hur man så effektivt som möjligt nyttomaximerar sina utgifter i förhållande till sina inkomster. Plats: En kurs i företagsekonomi kan antingen vara öppen eller företagsanpassad, vilket innebär att kursen antingen hålls i företagets lokaler eller era egna. Det kan även finnas utbildningar på distans, och då väljer du själv vart du ska studera allt du behöver är en dator och nätuppkoppling.
Graciela montes facebook

Företagsekonomi su

Företagsekonomi definieras ofta som kunskapen och vetenskapen om hur man som företag brukar, ransonerar och fördelar sina begränsade resurser. Det här betyder i förlängningen att företagsekonomi handlar om hur man så effektivt som möjligt nyttomaximerar sina utgifter i förhållande till sina inkomster.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift . Läs mer om avgifter och stipendier.
Skanska sanger

Företagsekonomi su karta ystad
platina systems crunchbase
jobb säkerhetschef stockholm
kitas gymnasium öppet hus 2021
abc alla annonser
liberalismens syn på staten

Nytt kandidatprogram i etik, hållbarhet och företagsekonomi på SU 2021-03-14 Helen Frowe studerar individens moraliska ansvar i krig 2021-03-10 Filosofisk podcast 2021-03-04

Stockholms universitet. SE-106 91 Stockholm. Företagsekonomiska institutionen, Stockholm Business School (SBS), är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet med ca 140 anställda och ca  Kandidatprogrammet i företagsekonomi, etik och hållbarhet erbjuder en unik inblick i företagsekonomiska studier med praktisk filosofi och hållbarhetsvetenskap. att hålla reda på när man ska söka eller har sökt till Stockholms universitet.


Socialdemokratai seime
neonode airbar 14 inch

Företagsekonomi är ett brett ämne. På ett övergripande plan handlar det om effektivt resursutnyttjande i och mellan företag, men även i och mellan offentliga myndigheter, kommuner och andra slags organisationer.

Obligatorisk litteratur: Blomberg, J. (2017 eller senare upplaga) Management Organisations och Ledarskapsanalys, Lund: Studentlitteratur. Jensen, T. & Sandström, J Personalvetenskap 30 hp består av fyra delkurser. Företagsekonomi för personalvetare och Personalekonomi ges av Sociologiska institutionen.